Clienti

Umweltbundesamt Austria

Umweltbundesamt este organizaţia austriaca lider, al experţilor pe toate problemele de mediu şi mass-media. Angajatii Umweltbundesamt lucreaza în cadrul a patru programe: Date & Diagnoza, Substanţe & Analiza, Economie & Impact, Nature & uzura. În aceste zone ei folosesc o abordare interdisciplinara pentru a dezvolta perspective strategici pentru politica de mediu in Austria si Europa.

Programul Twinning urmăreşte să sprijine ţările beneficiare în dezvoltarea unor administraţii moderne şi eficiente, cu structurile, resursele umane şi abilităţile manageriale necesare pentru implementarea acquis-ului comunitar la aceleaşi standarde ca statele membre. Programul de Twinning oferă cadrul pentru administraţii şi instituţii publice din ţările beneficiare pentru a lucra cu omologii lor din Statele Membre. Împreună aceştia dezvoltă şi implementează un proiect ce ţinteşte transpunerea, punerea în practică şi implementarea unui sector specific din acquis-ul comunitar.


AT
Spittelauer Lände 5 1090 Wien/Österreich
+43-(0)1-313 04
office@umweltbundesamt.at
www.umweltbundesamt.at

Proiecte la care am lucrat

Unweltbundesamt Proiectul de Twinning

Proiectul se implementează prin intermediul unui Consorţiu format din 3 ţări: Austria, Olanda şi Republica Cehă, la conducerea proiectului fiind Umweltbundesamt (Agenţia Federală de Protecţia Mediului).

social icon
S O C I A L

Director Web Sustinem Inima Copiilor Just Design on DesignFirms
Vinde sau cumpara domenii si website-uri